Curriculum Vitae

Leif Zetterberg

I oktober 2010 avslutade jag min anställning som statssekreterare för transport och telekomministern efter en mycket utmanande och händelserik mandatperiod där vi på ett avgörande sett kom att påverka dessa branschers utveckling. De internationella perspektiven stod i centrum under det svenska ordförandeskapet och jag blev en internationell erfarenhet rikare. Tillsammans kom det att bli drygt 10 års regeringskansliarbete med den tid jag arbetade för Statsminister Thorbjörn Fälldin i slutet av 70-talet.

Jag kom tidigt att engagera mig i samhällsfrågor, mycket tack vare en engagerad lärare i samhällskunskap på grundskolan. Mina studier till systemman avbröts därför av arbete för Centerns Ungdomsförbund på regional och nationell nivå innan jag rekryterades till statsministerns kansli.

Under 80 och 90 talen arbetade jag för Sveriges Bönder, först med att stärka opinionsbildningen (Jordbruk ger mat och jobb), sedan med att utveckla medlemsverksamheten. För att sedan under 14 år vara VD för LRF. I en tid då såväl avreglering av jordbrukspolitiken stod på dagordningen som ett svenskt medlemskap i EU. Båda för svensk jordbruk viktiga frågor.

Berlinmurens fall kom att betyda mycket för LRFs arbete med kollegor runt Östersjön, allt från att bistå i medlems och utbildningsarbetet till affärssamarbete. Ledorden för arbetet på LRF var marknadsorientering, internationalisering och förnyelse. Allt syftande till att ta tillvara de värden som finns i den  samlade bondekårens balansräkning och därmed en viktig del av svensk ekonomi.

När jag slutade på LRF 2003 fick jag och min hustru möjlighet att utveckla det familjeföretag som vi under några år arbetet med. Vår verksamhetsidé är ”Upplev landet i Övergran”. En verksamhet som idag omfattar allt från boende och turridning till grönsaksodling och ölbryggeri. Men med sin bas i lantbruksproduktionen.

Jag har varit verksam i många olika styrelser och branscher. Bankverksamhet genom Föreningsbanken och Sparbanken/Swedbank. Försäkringsverksamhet genom bl a Länsförsäkringar och Agria. Medieverksamhet genom LRF Media, VLT och TV4. Livsmedelsproduktion med Spira, Kronfågel, Nordchoklad och Sokolow. Fastighetsbranschen genom Mandamus, Akelius och Balder. I det arbetet var jag med om att starta TV4 och Agria , introducera Mandamus och Balder på börsen samt fusionera Swedbank.

Jag har haft politiska uppdrag på kommun, landsting, länsstyrelse och nationell nivå, samt varit ersättare i Europaparlamentet.

Jag har varit verksam i Företagarnas styrelser, Studieförbundet Vuxenskolan och i Ridsportförbundet. Är idag ledamot i Kungliga skogs och lantbruksakademin KSLA.

Utgångspunkten för mitt arbete har ofta varit utveckling, förändring och förnyelse. Genom att jag i grunden är en positiv person har det ofta varit möjligt att även i svåra situationer hitta relevanta uppgifter för de flesta berörda personerna. En bild som beskriver min syn på förändringsarbete är ”bojen och sänket”. Det räcker inte med att flytta bojen, man måste göra grundarbetet väl och även se till så att sänket får en ny position.

Mitt långa och mångsidiga yrkes och föreningsliv har givit mig erfarenheter som jag är angelägen att ta tillvara såväl i vårt familjeföretag som i samhälls- och affärsutvecklingen i stort.

Personalia

Född i Husby-Sjutolft, Enköpings kommun 25 mars 1949. Gift med Kristina, fyra barn; Rasmus, Lars, Ebba och Oliver. Studentexamen i Enköping 1967 och därefter universitetsstudier i Uppsala.

Anställd som ombudsman för CUF, Uppsala län 1968/69, riksombudsman 1970-72 och förbundssekreterare 1972-76.

Sakkunnig i statsrådsberedningen 1976-78, sekreterare i närradio/TV kommitten 1978/79, kampanjsekreterare för Linje 3 1979/80 och kansliråd hos statsministern 1980-82.

Konsulent vid LRF 1983-86, medlemschef 1986-90 och VD för LRF 1990-2003.

Egen företagare 2003-2006
Statssekreterare 2006-2010
Egen företagare 2010-

Kommentarer inaktiverade.